Delrey Beach, Florida. Skip Guarniere grunnla i sin tid Synergytrening i Oslo. Her kan man lese om hans grunnleggende filosofi og holdning til det å levere et unikt treningsprodukt med høy effekt på kort tid ut fra en vitenskapelig og medisinsk korrekt tilnærming. Les mer, klikk her

Comments are closed.