Synergy
Bedrift

“Alt du behøver er å sette av en halvtime,
der du er – på jobben!”

Synergytrening på jobb skiller seg fra andre treningstilbud ved å være personlig tilpasset den enkelte. Det gir særlig uttelling for mennesker som jobber mye, og hvor fritid og jobb går over i hverandre. Tid blir en knapphetsfaktor, trening står i fare for å bli nedprioritert. Trening på jobben er en god helseforsikring for de ansatte, som også sørger for at treningen faktisk blir gjennomført.

Synergytrening på jobb gir deg den samme unike, personlige treningsopplevelsen som du ellers må bruke tid på å oppsøke og reise til et studio for å få. Alt du behøver er å sette av en halvtime, der du er – på jobben!

Start med å avtale en prøveperiode. Vi kommer gjerne til dere og leverer trening for en kort prøveperiode. På den måten får dere testet Synergy trening. Etter prøveperioden avtaler vi et opplegg for en nærmere bestemt tidsperiode.

“Alt du behøver er å sette av en halvtime,
der du er – på jobben!”

Synergytrening på jobb skiller seg fra andre treningstilbud ved å være personlig tilpasset den enkelte. Det gir særlig uttelling for mennesker som jobber mye, og hvor fritid og jobb går over i hverandre. Tid blir en knapphetsfaktor, trening står i fare for å bli nedprioritert. Trening på jobben er en god helseforsikring for de ansatte, som også sørger for at treningen faktisk blir gjennomført.

Synergytrening på jobb gir deg den samme unike, personlige treningsopplevelsen som du ellers må bruke tid på å oppsøke og reise til et studio for å få. Alt du behøver er å sette av en halvtime, der du er – på jobben!

Start med å avtale en prøveperiode. Vi kommer gjerne til dere og leverer trening for en kort prøveperiode. På den måten får dere testet Synergy trening. Etter prøveperioden avtaler vi et opplegg for en nærmere bestemt tidsperiode.