Trykkbølge
-behandling

Er du plaget med kroniske smerter? Kroniske smerter påvirker ditt liv både fysisk og psykisk, på jobb og privat.

 

Trykkbølgebehandling viser seg å ha veldokumentert  effekt på en rekke tilstander med mer eller mindre kroniske smerter. Kroniske tilstander, som ikke er blitt bra av annen behandling, viser seg å ha en suksessrate på 80 – 95% av denne behandlingen (kilde: Sjokkbølge.no).

 

Om dette er noe som kan hjelpe deg kan vi ikke uten videre si, så vi oppfordrer til å ta kontakt for en nærmere prat. Men, for å gi deg et innspill om hva som kan behandles:

 

Vi setter av godt med tid til behandlingen selv om det ofte er nok med mindre enn 10 minutter med apparatet. Vi sikrer oss en helhetlig terapeutisk tilnærming og tilpasser hvert forløp med mulig supplerende innsatser. Vanligvis strekker et behandlingsforløp seg over 3 – 5 behandlinger.

Vår erfaring med bruk av trykkbølgebehandling er fantastisk bra, så vi oppfordrer på det sterkeste alle som har kroniske smerter til å se nærmer på dette behandlingsalternativet.

Er du plaget med kroniske smerter? Kroniske smerter påvirker ditt liv både fysisk og psykisk, på jobb og privat.

 

Trykkbølgebehandling viser seg å ha veldokumentert  effekt på en rekke tilstander med mer eller mindre kroniske smerter. Kroniske tilstander, som ikke er blitt bra av annen behandling, viser seg å ha en suksessrate på 80 – 95% av denne behandlingen (kilde: Sjokkbølge.no).

 

Om dette er noe som kan hjelpe deg kan vi ikke uten videre si, så vi oppfordrer til å ta kontakt for en nærmere prat. Men, for å gi deg et innspill om hva som kan behandles:

 

Vi setter av godt med tid til behandlingen selv om det ofte er nok med mindre enn 10 minutter med apparatet. Vi sikrer oss en helhetlig terapeutisk tilnærming og tilpasser hvert forløp med mulig supplerende innsatser. Vanligvis strekker et behandlingsforløp seg over 3 – 5 behandlinger.

Vår erfaring med bruk av trykkbølgebehandling er fantastisk bra, så vi oppfordrer på det sterkeste alle som har kroniske smerter til å se nærmer på dette behandlingsalternativet.